Category

Thông tin báo chí

Thông tin báo chí

Tìm hiểu về trà shan tuyết

Tìm hiểu về Trà Shan Tuyết 1.Trà Shan Tuyết là gì ? Trà Shan Tuyết (hay chè Shan tuyết) là loại trà có búp to màu trắng xám, dưới lá trà có phủ 1 lớp lông tơ mịn, trắng nên người dân gọi là trà tuyết. Trà…
suoigiang
16 Tháng Tư, 2019